Statistics and information for ptit.edu.vn

ptit.edu.vn ptit.edu.vn just another wordpress siteNovember 01, 2018
Last Updated

251 Thousand
Visits/Month
All sources: desktop and mobile
02:47 min. Visit Duration
5.56 Pages per a Visit
34.96% Bounce Rate
We estimate summary traffic for ptit.edu.vn as 251 Thousand visits per month.
The users' engagement: Pages per Visit: 5.56, Average Visit Duration: 02:47 minutes, Bounce Rate: 34.96%.

Most ptit.edu.vn users live in Viet Nam - 99.3%.
25.5% of users visit ptit.edu.vn from a search engine, while 1.0% via a hyperlink, and 73.5% come directly - i.e. type the url or use a bookmark.


Traffic from Organic Search, worldwide

Keyword   Position Traffic to the site Number of searches
điểm thi ptit 1 0 0
học viện bưu chính viễn thông 1 0 0
hoc vien buu chinh vien thong 1 0 0
đơn xin miễn học môn giáo dục quốc phòng 2 180 1300
qldt.ptit 4 0 0
vùng đông nam bộ 4 860 12000
thuoc agrifos 400 4 64 920
spoj ptit 5 0 0
giải ngân hàng xử lý tiếng nói ptit 5 1300 24000
may moc nong nghiep 5 49 910
bán ebook trên amazon 5 0 0
7 thị trường độc quyền nhóm 5 100 1800
cach tinh diem toan cua iuh 7 8 1200
iuh ket qua hoc tap 9 0 0
baodak lak 9 0 0
diễm đàn nông nghiệp tây nguyên 10 0 0

Main       Privacy Policy       Contact